isn frontiers logo 01

THIN 1200x168 3 02

Committee

 

ISN Frontiers Tokyo 2018

Co-chairs of the ISN Frontiers meeting:

 • Naoki Kashihara
 • Hidetomo Nakamoto
 • Seiichi Matsuo
 • Kosaku Nitta

Local steering committee:

 • Masaomi Nangaku
 • Akira Nishiyama
 • Hidetomo Nakamoto
 • Takashi Shigematsu
 • Takashi Kadowaki

General affairs committee:

 • Yosinari Yasuda
 • Takafumi Ito
 • Joichi Usui
 • Akito Maeshima
 • Junichiro Nakata
 • Hiromichi Wakui
 • Kandai Nozu
 • Satoshi Miyamoto
 • Seiji Kishi
 • Hideaki Yoshida
 • Tatsuo Hashimoto
 • Eiichiro Kanda
 • Tomoya Nishino
 • Noritoshi Kato
 • Hideaki Shima
 • Yukihito Nakano

Supporting organizations cooperations subcommittee:

 • Masaomi Nangaku
 • Jun Wada
 • Kei Fukami
 • Hirokazu Okada
 • Ayumu Nakashima
 • Satoshi Morimoto
 • Miho Otani
 • Kumiko Torisu

Scientific program committee:

 •  Joseph V. Bonventre, USA
 • John Cunningham, UK
 • Kai-Uwe Eckardt, Germany
 • Vivekanand Jha, India
 • John McMurray, UK
 • Orson Moe, USA
 • Masaomi Nangaku, Japan
 • Sydney Tang, Hong Kong
 • Ravi Ishwar Thadhani, USA
 • Kathrine Tuttle, USA
 • Motoko Yanagita, Japan
 • Xueqing Yu, China

Scientific program subcommittee:

 • Masaomi Nangaku
 • Motoko Yanagita
 • Takashi Wada
 • Naotake Tsuboi
 • Seiji Ueda
 • Shinji Kume
 • Tetsuhiro Tanaka
 • Eisei Sohara
 • Keizo Kanasaki
 • Tetsuro Kusaba
 • Hajime Nagasu
 • Kumiko Torisu
 • Hirokazu Okada
 • Yoshitaka Isaka
 • Hirotaka Komaba
 • Kentaro Kohagura
 • Takayuki Hamano
 • Masahiko Nagahama
 • Masato Habuka
 • Tadashi Sofue
 • Naoki Nakagawa
 • Norifumi Takeda
 • Kojiro Ueki
 • Hiroko Segawa
 • Yutaka Taketani
 • Takehito Yamamoto
 • Chizuru Kamiya
 • Shiho Kosaka
 • Takahisa Kimata
 • Maki Urushihara
 • Daiji Kawanami

Public relations subcommittee:

 • Takao Masaki
 • Takashi Yokoo
 • Reiko Inagi
 • Kei Matsumoto
 • Eikan Mishima
 • Hiroshi Nishi
 • Yusuke Sakaguchi
 • Naohiro Nomura
 • Ryoichi Ando
 • Junichiro Kazama
 • Kazuhiro Shiizaki
 • Akihiro Fukuda
 • Takamasa Miyauchi
 • Masahide Mizobuchi
 • Hiroo Kawarazaki
 • Satoshi Morimoto
 • Takehiko Wada
 • Tsutomu Inoue

Event planning subcommittee:

 • Hideyasu Kiyomoto
 • Minoru Satoh
 • Kengo Kidokoro
 • Junichi Yatabe
 • Yuki Sato
 • Masashi Mukoyama
 • Kosuke Masutani
 • Tomohisa Yamashita
 • Yosuke Nakayama
 • Miho Otani
 • Sakuya Ito

Venue and housing management subcommittee:

 • Kenichiro Kitamura
 • Daisuke Nagata
 • Miki Nagase
 • Masako Otani
 • Kazuhiro Hasegawa
 • Keita Mori
 • Shuji Arima
 • Yoshihiko Kanno
 • Norihito Moniwa
 • Suguru Yamamoto
 • Tadashi Toyama

Meet the professor subcommittee:

 • Motoko Yanagita
 • Yumi Noda
 • Hideki Yokoi
 • Akinori Hara
 • Imari Mimura
 • Shinji Kitajima
 • Miho Tagawa
 • Maki Shinzawa
 • Kazuhiko Tsuruya
 • Yutaka Harita
 • Saori Nishio
 • Yoshitaka Ishibashi
 • Mineaki Kitamura

Award/YIA subcommittee:

 • Kenji Osafune
 • Makoto Goto
 • Katsuhiko Asanuma
 • Isao Matsui
 • Hideo Yasuda
 • Midori Yatabe
 • Yusuke Nakade
 • Nobuhiko Joki
 • Junichi Hirahashi
 • Shu Wakino
 • Masaaki Murakami
 • Katsuhiko Morimoto

Travel grants subcommittee:

 • Kiyoshi Mori
 • Shoichi Maruyama
 • Kent Doi
 • Takashige Kuwabara
 • Fumihiko Furuya
 • Daisuke Nakano
 • Atsuko Nakatsuka
 • Shigeru Shibata
 • Norihiko Sakai
 • Hideki Fujii
 • Yasunori Iwata

Finance subcommittee:

 • Yusuke Suzuki
 • Akira Nishiyama
 • Hitoshi Suzuki
 • Kengo Furuichi
 • Takashige Kuwabara
 • Masao Kihara
 • Hiroaki Ogata
 • Norio Hanafusa
 • Yasuyuki Nagasawa
 • Shigehiro Doi
 • Shinya Nakatani

Auditor:

 • Yusuke Suzuki
 • Akira Nishiyama